Artikkelen har sponset lenke fra Lånemegleren.no


UTUNE arrangeres i Drammen 16. – 19. oktober og er sammensatt av workshops, foredrag og arrangement med fokus på flekulturelle problemstillinger, kreative næringer og musikk. Bak UTUNE står flere organisasjoner og bedrifter og du kan lese mer om disse lenger ned på denne siden.

De fleste arrangementene under UTUNE er gratis for deltagerne og eventelle kostnader knyttet til mat eller billett vil være angitt for hvert arrangement. Arrangementene som krever påmelding har en link til påmelding som du kan benytte.

Disse nettsidene finansieres av LM, et finansforetak som tilbyr billån, båtlån, egenkapital og en mulighet til å refinansiere forbrukslån. (Representativt låneeksempel: eff.rente 17,89%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 900, totalt 96.030.)

forside

Onsdag
UTUNE byr denne dagen på drop-in arrangement med fokus på søknadsskriving, Matendo byr på seminarer rettet mot unge kulturarbeidere og Norsk senter for flerkulturell verdiskaping arrangerer kurs i sosiale medier.

Torsdag
UTUNE byr på seminaret “Et mangfoldig publikum”, opplæring i Tilskuddsportalen og nykomlingen Manøver – et treffsted for kulturfolk. Drammensbiblioteket byr på Poesislam mens papirbredden inovasjon har samlet kulturnæringsaktører fra hele Norge til samtaler om veien videre.

Fredag
Fredag byr UTUNE på Festivalseminaret – et arrangement for regionens festivaler, seminaret “Unge arrangører – hvor inkluderende er du egentlig og en presentasjon av Kule Kurt Lyng – næringsklyngen for kreative næringer i Buskerud.

Lørdag
Lørdag byr UTUNE på blant Union Scene for barn med HipHop-lørdag og workshop med Konseptutvikling for arrangører.

Hvem er UTUNE?

UTUNE arrangeres av tre likeverdige parter beskrevet under. Samarbeidet i 2010 viste oss at organisasjonene sammen representerer en god sammensetting av nødvendig nettverk, kompetanse og gjennomføringsevne. Vi jobber også videre med de eksterne samarbeidspartnerne fra 2010, og har utvidet det faglige nettverket til å innebefatte Papirbredden Innovasjon as, Buskerud fylkeskommune, BI og andre næringsrelaterte samarbeidspartnere. Således sikrer vi godkompetansetilgang og sikrer et høyt faglig nivå på innledere, seminarer og workshops.
Organisasjonene bak UTUNE er:
Samspill International Music Network

Samspill International Music Network (SIMN) er en interesseorganisasjon for musikk og danseutøvere i verdensmusikk sjanger. Organisasjonen jobber for koordinering av aktiviteter, tiltak rundt omkring i landet der verdensmusikk står sentralt. ·SIMN er en åpen medlemsorganisasjon med demokratisk styre, for musikere, dansere, organisasjoner og private personer som ønsker sammen å bringe frem verdensmusikk sjanger i Norge.·

Formål
Organisasjonen har som formål å styrke verdensmusikk posisjon i Norge gjennom rådgivning, informasjonsarbeid, konserter turnesamarbeid, seminar, deltagelse i beslutning_og prosjekt prosesser som generelt gjelder musikk og danseutvikling i Norge.

Arbeidsmetode
SIMN koordinerer aktiviteter, tiltak, initiativer, produksjoner fra medlemmer, setter de i samhandling med behovet ute på feltet.
Hjemmeside: http://www.samspillweb.no
Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Som et av 6 regionale kompetansesentrene for rytmisk musikk har Østafjellske et ansvar for å jobbe innenfor alle sjangre innenfor det rytmisk feltet. Rammene for arbeidsoppgaver er definert i blant annet Stortingsmelding 21. Samspill- et løft for rytmisk musikk (2008) fra Kultur- og kirkedepartementet. Senteret har tilhold på Union Scene, men arbeider aktivt for aktører i Buskerud, Vestfold, Telemark og deler av Akershus. Østafjellske samarbeidet tett med Drammen kommune Interkultur·
Østafjellske skal:

– Videreutvikle kompetansen innenfor arrangering av konserter, festivaler og andre kulturelle arrangement i regionen
– Være bindeledd mellom kulturnæringen og de frivillige miljøene tilknyttet rytmisk musikk og andre relevante aktører
– Bistå arrangører, artister, frivillige og regionale myndigheter i kulturpolitiske spørsmål
– Jobbe i nasjonale fora for å hjelpe utøvende aktører innenfor rock og rytmisk musikk
– Bidra til et vitalt miljø innenfor rock og rytmisk musikk i hele regionen
– Sikre regionalt samarbeid rundt festivaler, produsenter, management, booking byråer og plateselskaper
– Bidra til at det produseres musikk og at denne kommersialiseres
Kompetansesenterets internasjonale mål er definert som:
– Kartlegge aktører og organisasjoner som er mest interessante for aktørene i regionen å samarbeide med·
– Fungere som guide til bransje og samarbeidspartnere i utlandet

Interkultur ble etablert som et nasjonalt senter for kompetanseutvikling, kulturformidling og innholdsproduksjon på Union Scene fra høsten 2009 og er en avdeling under Drammen kommunes kulturvirksomhet. Interkultur arrangerer internasjonale konserter og forestillinger, utstillinger og seminarer, prosjekter rettet mot barn og unge, samt formidler interkulturell kunnskap og driver Masala tekstilverksted for innvandrerkvinner.

Interkultur skal bidra til å styrke mangfoldsdimensjonen i norsk kulturliv og ønsker samarbeid og dialog med befolkningen i Drammensregionen. Senteret viderefører satsingen på kulturelt mangfold med utgangspunkt i erfaringene fra utviklingen av Union Scene og fungerer som et laboratorium for flerkulturell formidling og internasjonal kunst og kultur i en byregion preget av mangfold. Interkultur skal også utveksle erfaringer, utforske og samarbeide med kunstnere og kulturvirksomheter i andre norske kommuner og internasjonalt.

Interkultur på Union Scene skal:
– satse på barn og unge
– involvere lokalt og regionalt publikum og nærmiljø
– styrke internasjonale kunstnere i Norges posisjon·
– fremme internasjonalt og nasjonalt kultursamarbeid·
– formidle kunnskap og utvikle metoder·
– samarbeide med kommuner, kulturvirksomheter, forskning- og utdanningsinstitusjoner·
– levere interkulturell kunst, konserter og aktiviteter av høy kvalitet til hele befolkningen i Drammensregionen

Ta en nærmere titt på alt som foregår i Drammensregionen – det er ikke så rent lite!