Jazz og ledelse – Førsteamanuensis ved BI, Erik Wilberg og Sven Ohrvik spiller opp

Et helt nytt foredrag som tar for seg ledelse illustrert med eksempler fra jazzens verden. ·Erik Wilberg kåserer og spiller jazzgitar med akkompagnement av Sven Ohrvik. Et spennede og uvanlig foredrag.·Sammen med pianist og arrangør Sven Ohrvik presenterer Erik Wilberg et musikalsk drodleriforedrag som heter Jazz og Ledelse. Over gitarer tar Ohrvik og Wilberg for seg hva man kan lære om ledelse fra jazzens verden. Dette er et lettbeint foredrag som gir noen tanker om effektiv ledelse ikledd elementer fra bluesens og jazzens verden. Et spennede og friskt innslag med improvisasjon i ledelse som bakteppe.

Fylkeskommunal satsning på kultur og næring

Union Scene Multisal 2 – Fredag 6.mai klokken 13.00
bfkBuskerud Fylkeskommune satser friskt på å stimulere til vekst i kreative næringer i fylket. Mye arbeid ble lagt ned i å få å plass en godt forankret plan som tok opp i seg de behovene som ble identifisert. Halvveis ut i planperioden tar vi status og sjekker resultatene.

Nå jobber fylkeskommunen med “Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2011-2014” som skal fungere som et styringsverktøy i den praktiske utformingen av Buskerud fylkeskommunes kunst- og kulturpolitikk. Fokuset er rettet mot kulturfeltet og den kunstneriske virksomheten som utspiller seg her. Etter at strategiplanen er endelig vedtatt, vil det utarbeides årlige handlingsplaner.
Tone Østerdal fra Utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune drar oss igjennom et relevant innlegg for alle som er opptatt av næringsutvikling innen musikk, kunst og andre kreative næringer.

Fabrikken på Lillehammer – er dette modellen?

Union Scene Multisal 2 – Fredag 6.mai klokken 14.00
FabrikkenLillehammerSamlokaliseringen av kreative bedrifter, organisasjoner og skapende krefter har endt opp i en vellykket bredt sammensatt etablering på Lillehammer. Etter flere års drift fikk Fabrikken nå plass på statsbudsjettet. Hva har de gjort, og er alt rosenrødt?

Bop Business – et nytt næringsrelatert arrangement på Kongsberg

Union Scene Multisal 2 – Torsdag 5.mai klokken 11.00
bopbusiness280Bop Business er et kultur- og næringsseminar som arrangeres på Kongsberg. Arrangementet tar utgangspunkt i sponsorater på den ene siden av bordet og kulturaktører som brukere av sponsorater på den andre. Første Bop Business ble arrangert på Kongsberg i 2010. Målsettingene er å etablere en fast årlig møteplass i regionen for kultur- og næringsaktører Initiativet kom fra Kongsberg Jazzfestival og vi får besøk av festivalsjefen derfra – Pål Fidjestøl. Vi får høre litt om bakgrunnen for arrangementet, hva man har lært og kanskje litt om planene for årene som kommer.

Norsk senter for flerkulturell verdiskapning

Union Scene Multisal 2 – Torsdag 5.mai klokken 13.00
zahra-litenZahra Moini presenterer virksomheten i Norsk Senter for flerkulturell verdiskapning og forteller om erfaringer fra arbeid med gründere. Hun snakker om muligheter for nyskaping og utfordringer nyetablerte innen kreative næringer kan støte på. Zahra har mange års erfaring fra nyskapings- og innovasjonsarbeid og har bistått mange gründere og gründermiljøer med etablering og utvikling av deres virksomheter. I tillegg har hun lang erfaring fra ledelse av virksomheter innenfor IT og telekom bransjen. Hun har en mastergrad i ”Computer Science” fra Boston University i USA og Internasjonal MBA fra Handelshøyskolen BI, i tillegg til coaching utdannelse fra Coaches Training Institute i USA.

Gevinst av samlokalisering?

Union Scene Multisal 2 – Torsdag 5.mai klokken 14.00
astridgreenAstrid Green har i en årrekke vært en pådriver og igangsetter av forskjellige aktiviteter knyttet til næringsutvikling. Utfordringene nyetablerte innen kreative yrker møter har mange fellestrekk uavhengig av sjanger og retning. Under UTUNE tar Astrid utgangspunkt i potensialet samlokalisering kan gi for utviklingen av kreative næringer.
Green var sentral i etableringen av Kunstnerdalen og næringshagen der. Hun arbeider nå først og fremst med oppbygging av innovasjonsmiljøer, næringshager, veksthus og inkubatorer. Astrid er utdannet innen økonomi- og administrasjon, markedskommunikasjon, personalutvikling og ledelse, innovasjonsteknikk og har diplomstudium i reiseliv fra Høyskolen i Lillehammer.